Home Publicaties

PDF Afdrukken

Vrij te downloaden (wetenschappelijke) publicaties van ingenieursbureau PHYSITEC:

 

Neuhaus, E., Stappers, M. (2014). Klimaatbeheersing in monumentale kerken, een spanningsveld tussen behaaglijkheid, behoud van monumentale waarden en energiegebruik, Kerkbeheer magazine, Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk beheer in de PKN, December 2014 
Download publicatie


Verberne-Kurshid, F., Neuhaus, E., Ankersmit, B. en Schellen, H.L. (2014). When an HVAC design becomes reality: Investigating the impact of floor heating on the indoor climate risks in a contemporary art museum, ICOM-CC 17th Triennial Conference Preprints, Melbourne, 15–19 September 2014 
Download publicatie


Neuhaus, E. (2012). A critical look at HVAC-systems in the museum environment, Proceedings of the Climate for Collections Standards and Uncertainties conference, Doerner Institut, München, 7-9 November 2012
Download publicatie


Neuhaus, E., Ankersmit, B. en Schellen, H.L. (2011). Vloerverwarming in musea, onderzoek naar hygrothermische gradiënten, TVVL magazine, vol. 11 2011 p. 10-15
Download publicatie


Neuhaus, E., Pernot, C.E.E., Aarle, M.A.P. en Schellen, H.L. (2010). Verdringingsventilatie in musea, onderzoek aan de hand van een casus, Bouwfysica, vol. 3 2010 p. 20-29
Download publicatie


Neuhaus, E., Aarle, M.A.P., Pernot, C.E.E. en Schellen, H.L. (2010). Displacement Ventilation in the Museum Environment, a Case Study, Proceedings of the 10th Clima World Congress Sustainable Energy use in Buildings, Antalya Turkey, 10-12 May 2010
Download publicatie


Ankersmit, B., et al. (2009). Klimaatwerk, richtlijnen voor het museale binnenklimaat, november 2009, Amsterdam University Press
Bestel publicatie


Schellen, H., Ankersmit, B., Neuhaus, E., Martens, M. (2008). Een bouwfysisch verantwoord binnenklimaat in monumenten met een museale functie, Bouwfysica, vol. 4 2008, p. 2-11
Download publicatie


Schellen, H., Ankersmit, B., Neuhaus, E., Martens, M. (2008). Het verantwoorde binnenklimaat in monumenten met een museale functie, TVVL magazine, vol. 6 2008, p. 40-50
Download publicatie


Schellen, H., Schijndel, J., Neuhaus, E. (2008). The use of Finite-element Software to solve Hygrothermal Building Physical Problems related to insulating High Rise Building Facades, Proceedings of the 8th Nordic Symposium on Building Physics, Kopenhagen, Denmark, 16-18 June 2008
Download publicatie


Neuhaus, E., Schellen, H.L. (2007). Conservation Heating for a Museum Environment in a Monumental Building, Proceedings of the 10th Conference on the Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings, Clearwater Beach Florida, 2-7 December 2007
Download publicatie


Maekawa, S., Ankersmit, B., Neuhaus, E., Schellen, H.L. and Beltran, V. (2007). Investigation into Impacts of Large Numbers of Visitors on the Collection Environment at Our Lord in the Attic, Proceedings of the Conference on Preventive Conservation, Copenhagen Denmark, 19-23 November 2007
Download publicatie


Schellen, H.L., van Schijndel, A.W.M., Neuhaus, E (2007). The use of COMSOL to solve Hygrothermal Building Physical Problems related to insulating High Rise Building Facades, Proceedings of the COMSOL Conference, Grenoble France, 23-24 October 2007
Download publicatie


Neuhaus, E., Schellen, H.L. (2007). Humidistat-controlled heating and ventilation systems to create preservation conditions in historic buildings in the Dutch climate, Proceedings of the 9th Clima World Congress Wellbeing Indoors, Helsinki Finland, 10-14 June 2007
Download publicatie


Neuhaus, E., Schellen, H.L., Pernot, C. (2007). Onderzoek naar de hygrothermische effecten van na-isolatie van een met natuursteen beklede gevel, Bouwfysica, vol. 5 2007 p. 27
Download publicatie


Neuhaus, E., Schellen, H.L. (2007). Hygrostatisch geregeld verwarmen: beperkte RV-beheersing in monumentale gebouwen, TVVL magazine, vol. 3 2007, p. 60-66
Download publicatie


Neuhaus, E. (2006). Onderzoek naar methoden voor beperkte RV-beheersing in monumentale gebouwen aan de hand van casussen, Technische Universiteit Eindhoven, MSc.-thesis
Download publicatie


Neuhaus, E., Schellen, H.L. (2006). Conservation Heating to control Relative Humidity and create Museum Indoor Conditions in a Monumental Building, Proceedings of the 27th AIVC Conference, Lyon France, 20-22 November 2006, p 45-50, ISBN 2-86834-122-5
Download publicatie


Neuhaus, E., Schellen, H.L. (2005). Onderzoek naar het binnenklimaat in topmonumenten: Het Jachthuis St. Hubertus, Bouwfysica, vol. 18 2005 no 3/4, p. 62-66, ISSN 0928-5377
Download publicatie


Neuhaus, E. (2004). Beoordeling RWA-installatie Atrium Vertigo: Rookverspreiding door het gebouw, TVVL magazine, vol. 12 2004, p. 46-50
Download publicatie

 

Neuhaus, E. (2004). Beoordeling RWA-installatie Atrium Vertigo: Een normatieve controle en rookmodellering, TVVL magazine, vol. 11 2004, p. 20-24
Download publicatie

 

Laatst aangepast op woensdag 07 januari 2015 12:12
 

© PHYSITEC 2018